دستگاه راپید

دستگاه راپید

Match یک ربات بارگیری و تخلیه است که برای جابجایی و انتقال سنگ طراحی شده است ، صفحاتی مثل (سنگ مرمر ، گرانیت یا مواد سنگی). این دستگاه می توان فرآیندbook match را تحقق بخشد . بارگیری مستقیم با استفاده از این ربات در خطوط رزین امکان پذیر است ، که در مورد سنگ های شکننده این مورد بسیار مهم است. MATCH را می توان با سیستم GRAB تهیه کرد که امکان بارگیری ایمن سنگ های تراورتن را فراهم میکند.

سیستم GRAB :

در این سیستم که برای سنگ های تراورتن طراحی شده است ، از 2 جک رادلس و دو عدد جک هیدرولیکی پنوماتیکی استفاده می شود تا بتواند انتقال ایمنی را برای سنگ های تراورتن ایجاد کند .

ظرفیت باربری
واحد
مقدار
بیشترین وزن اسلب
kg
1200
ابعاد اسلب
واحد
مقدار
بیشترین طول
mm
3800
بیشترین عرض
mm
2200
حداکثر ضخامت
بر اساس وزن اسلب
بر اساس وزن اسلب
ابعاد ماشین
واحد
مقدار
طول
mm
4510
عرض
mm
2415
ارتفاع
mm
2400
وزن
mm
2500
توان الکتریکی
واحد
مقدار
حرکت افقی
kW
1.5
غلتک
kW
3
چرخش بازو
kW
1.5
انحراف قاب مکش
kW
0.75
پمپ خلأ
kW
5.5
توان کل
kW
12.25
ویژگیهای دیگر
واحد
مقدار
پمپ خلأ باربری
mc.h-1
250
مکش کل
nr
54 (Φ 150 )